Bordro Plus küçük ve orta ölçekli şirketlerin sigortalı personelinin olduğu kadar standart uygulamadan farklılık gösteren maden, deniz, basın yayın iş kollarında çalışan ve yabancı uyruklu işçi çalıştıran şirketlerin ihtiyaçlarını da tam olarak karşılıyor. Ürün tüm sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin ve mevsimlik işçi çalıştıran firmaların da personel yönetimi konusundaki gereksinimlerine cevap veriyor.

   (Broşür)    (Fiyat Listesi)